MENU
"Ostatki złotej jesieni w Górach Kruczych "

05.11.2020 | Lubawka

Motoraczek jeżdżący w służbie Kolei Dolnośląskich i GW Train Regio wyjeżdża z dawnej stacji kolejowej w Lubawce w kierunku Kamiennej Góry. Pociąg zmierza do Sędzisławia w niezwykle piękne, jesienne popołudnie. Budynek widoczny w prawej części kadru to resztki lokomotywowni, która została zaadaptowana na dom kolejowy. W czasach swojej świetności stacja kolejowa w Lubawce posiadała dwie lokomotywownie. Tło zdjęcia wypełnia masyw Pustelni (683 m n.p.m.) i kawałek Kierza (662 m n.p.m.), które otulają miasto i teren dawnej lubawskiej stacji od północy.

Dodał: Maciej Mikołajczak° - Data: 2020-11-12 00:57:24 - Odsłon: 1988
05 listopada 2020

Południowy odcinek pierwszego historycznie odgałęzienia od Śląskiej Kolei Górskiej, stanowiący całość wraz z linią kolejową nr 298 Sędzisław - Kamienna Góra. Przesłanką budowy linii była poprawa ekspedycji wałbrzyskiego węgla do północnych Czech. Odcinek oddano do użytku 29.12.1869 r. W odróżnieniu od odcinka północnego na tej linii nie ułożono nigdy drugiego toru, choć przyczółki mostów zostały pod taką rozbudową przygotowane. Profil linii wyraźnie wznosi się w stronę Bramy Lubawskiej (80 m różnicy wysokości względnej na odcinku 14 km). Na trasie jest niewiele budowli inżynieryjnych - najciekawszym jest kratownicowy most na Bobrze koło Janiszowa. .Linia została zelektryfikowana i oddana do obsługi trakcją elektryczną 17.08.1921 r. - elektryfikację przeprowadziło konsorcjum Siemens-Schuckert.(SSW). Trakcję elektryczną zlikwidowano w 1945 r. Przed zajęciem czeskich Sudetów przez Niemcy w 1938 r. stacją celną i graniczną była Lubawka. Na stacji przepinano parowozy czeskie do niemieckich składów wagonowych (relacja Wrocław - Praga, czy później Wrocław - Vrchlabi). Pod koniec wojny przejściem tym ewakuowano zakłady i majątek z Dolnego Śląska, w tym tabor trakcji elektrycznej. Po wojnie nie uruchomiono przewozów pasażerskich. Pociągi towarowe kursowały, ale rzadko. W czerwcu 2001 r. odjechał ostatni pociąg towarowy przez granicę. Szybko wycięto kawałek toru przy nastawni wyjazdowej w Lubawce, wstawiając kozioł - tłumacząc to koniecznym uniemożliwieniem przemytu alkoholu drezynami (!). W dniu 1 maja 2004 roku, w dniu wstąpienia Polski i Czech do UE przywrócono przejezdność odcinka granicznego, organizując jednocześnie uroczysty przejazd czeskiego parowozu z zabytkowym składem z Trutnova do Kamiennej Góry. Dwa dni później zawieszono po polskiej stronie przewozy pasażerskie w relacji Jelenia Góra - Lubawka (realizowane ekonominczym przecież wagonem motorowymi SA102). Zawieszenie ruchu pasażerskiego ostatecznie pogłębiło degrengoladę na linii kolejowej nr 299. W 2008 r., staraniem samorządu Lwówka Śląśkiego, po 63 latach regularne pociągi pasażerskie wróciły na trasę pomiędzy Lubawką i Královcem. W sobotę, 5 lipca, trasą tą po raz pierwszy od czasów ostatniej wojny pojechał pociąg z Lwówka Śląskiego i Jeleniej Góry do Trutnova. Reaktywacja połączenia stała się możliwa dzięki porozumieniu, jakie PKP Przewozy Regionalne zawarły z firmą Viamont - prywatnym przewoźnikiem kolejowym z Czech, oraz dzięki zaangażowaniu Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego, który dofinansował pociągi na odcinku polskim oraz udostępnił tabor do obsługi całego połączenia (Koleje Dolnośląskie). Od 2013 r. przez granicę kursują ponownie pociągi towarowe (wahadło z miałem węglowym z Wałbrzycha do Trutnova Porici).

Kilometraż stacji (st.), przystanków (po.) liczony od stacji Kamienna Góra. Stacja węzłowa zaznaczona pogrubieniem, obiekt nieczynny/nieistniejący zaznaczony kursywą:
- , Kamienna Góra, st., km 0,000 (km 0,306 wg innych opracowań),
- , Błażkowa, po., km 5,416
- , Lubawka, st./po., km 10,148
- , granica państwa, km 12,794
- , Královec, st., km 14,554

 • /foto/407/407578m.jpg
  1925 - 1930
 • /foto/8456/8456990m.jpg
  1925 - 1935
 • /foto/8642/8642786m.jpg
  1937 - 1939
 • /foto/4562/4562628m.jpg
  2004
 • /foto/3220/3220224m.jpg
  2012
 • /foto/3220/3220225m.jpg
  2012
 • /foto/3220/3220227m.jpg
  2012
 • /foto/3220/3220228m.jpg
  2012
 • /foto/8695/8695554m.jpg
  2018
 • /foto/8700/8700691m.jpg
  2018
 • /foto/8782/8782011m.jpg
  2019
 • /foto/8752/8752706m.jpg
  2019
 • /foto/8149/8149499m.jpg
  2019
 • /foto/8471/8471749m.jpg
  2020
 • /foto/9026/9026256m.jpg
  2020

Maciej Mikołajczak°

Poprzednie: Fabryka celulozy Feldmühle w Lubawce (dawna) Strona Główna Następne: Marciszów Górny (dawny)